درتظاهرات روز قدس میلیونهانفر در اعترض به تداوم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران فریاد بر آوردند« شکنجه ، تجاوز دیگر اثر ندارد» م

باوجود هشدارهای پی در پی روزهای اخیر توسط سپاه پاسداران و علی رغم کلیه تدابیر امنیتی دستگاه اطلاعات ، امروز میلیونها نفر ازمردم تهران و شهرستانها به خیابانها آمدند تا روز قدس را به روز خشم و نفرت از رژیم جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند. درتهران از اوائل صبح تودهای معترض از محورهای مختلف به سوی دانشگاه تهران حرکت کردند. در تمام مسیرهای هفتگانه تعیین شده پلیس ضد شورش ، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها حضور چشم گیر خودرا به نمایش گذاشته بودند تا تظاهرکنندگان را دچار ارعاب کرده ، از راه پیمائی آنها جلوگیری کنند.

در میدان امام حسین ، از ابتدای خیابان انقلاب شعاردادنهای مردم آغاز شد و در مسیر راه به سوی دانشگاه از هرسو جمعیت به تظاهرکنندگان می پیوست. در میدان هفت تیر قبل از اینکه جمعیت به سوی دانشگاه حرکت نماید ، نیروهای انتظامی شروع به درگیری کردند و از گاز اشک آور استفاده نمودند. با وجود زدوخورد شدید اما مردم مسیر خودرا از کریمخان به سوی میدان ولیعصر ادامه دادند.

در میدان ونک و خیابان کارگر نیزخبر رسیده است که جمعیت قبل از حرکت به سوی دانشگاه با نیروهای انتظامی درگیر شده اند. نزدیکی خیابان کارگر به دانشگاه موجب شد تا جمعیت پس از درگیری با نیروهای ضد شورش بصورت پراکنده خودرا به بلوار کشاورز برساند و به جمعیتی که از قبل در این خیابان آماده بودند به پیوندند. نیروهای انتظامی کوشش می کردند تا جمعیت را از اطراف دانشگاه دورسازند اما نتیجه نگرفتند. پس از ناکامی، عده ای از بسیجیان و لباس شخصی ها با دردست داشتن پرچم حزب الله و عکسهایی از خامنه ای به تظاهرکنندگان حمله ورشدند.

برخلاف دفعات قبل که نیروهای انتظامی و بسیج به قصد کشتن مردم حمله ورمی شدند، این بار به قصد دور کردن جمعیت هجوم می آوردند. باوجودیکه نیروهای تظاهرکننده در چند قدمی آنها قرار داشتند، بخوبی از چهره آنها دیده می شد که سعی می کردند آن سبعیت و درنده خوئی اشان رابکار نگیرند. به نظر می رسد حوادث اخیر بویژه پس از برملا شدن زندان کهریزک و واکنش مردم باعث شده است که نیرهای سرکوبگر به هراس بیفتند. حتی سردمداران رژیم نظیر احمدی نژاد نیز سعی می کند یاوه گوئی هایش را برعلیه مخالفین حساب شده تر بیان دارد.

هنگامیکه احمدی نژاد وارد دانشگاه شد خیابانهای اطراف دانشگاه مملو از جمعیت مخالف رژیم بود. صدای مرگ بر دیکتاتور، دروغگو ، دروغگو ، ۶۳ درصدت کو؟ نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. شکنجه ، تجاوز دیگر اثر ندارد و سایر شعارها طنین انداز شده بود.

درحالیکه بخشی از مأمورین دچار بیم و هراس شده اند ، برعکس عده دیگری که حتما به رهبری و سیستم سرکوب نزدیکتر هستند از هیچ خشونتی فروگذار نبودند. از خیابان دکتر فاطمی خبر رسیده است که آنجا مأمورین در کمال بی رحمی به تظاهرکنندگان حمله ورشدند و این نمونه ثابت می کند که حداقل بین آنها شکاف افتاده و عده ای از نیروهای سرکوبگر از ترس سقوط رژیم و آینده نگری به فکر خود افتاده اند.

گروه های فشار که خود بصورت مستقل زیر نظر بیت خامنه ای عمل می کنند و عده ای از لباس شخصی ها نیز در اختیار آنان می باشد، مسئولیت حمله به مهدی کروبی ، میرحسین موسوی و محمد خاتمی را بعهده داشتند. هنگامیکه عده ای از اراذل و اوباش خامنه ای - احمدی نژادقصد حمله به میرحسین موسوی را داشتند با واکنش سریع اطرافیان وی مواجه شدند. در مورد کروبی نیز آنها موفق نشدند خودرا به وی نزدیک کنند ، اما در یک حمله سریع موفق شدند با خاتمی و اطرافیانش به زد وخورد بپردازند که درجریان درگیری عمامه خاتمی از سرش افتاد.

از شهرهای کردستان ، تبریز ، اصفهان ، شیراز ، اهواز ، رشت نیز خبر رسیده است که صدهاهزار نفر در خیابانها برعلیه رژیم شعار می دادند. در تبریز چند نفر دستگیر شدند، در اصفهان نیز عده ای دستگیر گردیده اند . درشیراز زدو خورد بین مردم و نیروهای سرکوبگر خیلی شدید بوده است. از مجروحین و دستگیرشدگان احتمالی خبری نرسیده است. تظاهرات امروز نشان داد ، علی رغم همه خط ونشان کشیدنهای سردمداران رژیم ، مردم هیچگونه هراسی به دل راه ندادند و ترکیب تظاهرکنندگان را اقشار مختلف مردم از پیر وجوان ، زنان ومردان ، پدران ومادران با بچه های کوچکشان و حتی افراد شاغل در دستگاه دولتی بدون ترس و واهمه از رژیم تشکیل می دادند.

۲۷ شهریور ۱۳۸۸- ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹

---------------------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de


marabebos