جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر امروز در تهران فریاد مرگ بردیکتاتورسردادند

از ساعات اولیه صبح امروز جمعه مردم تهران از شمال وجنوب و از شرق و غرب عازم دانشگاه تهران بودند. حضور هاشمی رفسنجانی پس از دوماه غیبت در نمازجمعه، گمانه زنیهارابراین پایه قرار داده بود که وی امروز اعتراضات خودرا علنی تر بیان خواهد کرد. نیروهای بسیج ، انتظامی و لباس شخصی ها نیز پیشاپیش دست به تدارک زده بودند. علاوه بر عده کثیری از آنها که وارد دانشگاه تهران شده بودند، تعداد بسیار زیادی نیز در بیرون دانشگاه و خیابانهای اطراف مستقر گردیده بودند.

تنی چند از لباس شخصی ها که وارد دانشگاه شده بودندعکسهای خامنه ای واحمدی نژاد را سر دست گرفته بودند و حتی هنگام اقامه نماز آنها با هر دو دست عکس احمدی نژاد را بالا نگهداشته بودند. آنها قبل از ورود به دانشگاه و هنگام عبور از خیابانها شعار می دادند، حزب الله ماشاالله، مرگ بر غارتگر بیت المال. اطراف دانشگاه جمعیت صدها هزار نفری موج می زد ولی امکان ورود به دانشگاه را نداشتند. هنوز نماز جمعه شروع نشده بود که درگیریها بیرون از دانشگاه و خیابانهای اطراف آغاز شد. هجوم صدهاهزار نفری جمعیت به سوی دانشگاه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، سهراب ما نمرده این دولته که مرده و سایر شعارها، نیروهای سرکوبگر را به هراس انداخته بود. از اینرو خیلی زود دستور حمله به مردم را صادرکردند. پرتاب گاز اشک آوربه سوی جمعیت از حد متفرق کردن آنها فراتر رفت تا حدی که نماز گزاران داخل دانشگاه نیز در امان نماندند.

قبل از شروع سخنرانی رفسنجانی جمعیت داخل دانشگاه شعار می دادند:سلام بر هاشمی دورد بر موسوی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر روسیه، هاشمی حمایت حمایت. هنگامیکه هاشمی رفسنجانی شروع به صحبت کرد صدای درگیری و پرتاب گاز اشک آورهمراه با شعارها وفریادهای زیاد و زد و خوردمردم با نیروهای سرکوبگردر صحن دانشگاه پیچیده بود.

همانطور که انتظار می رفت ، علی رغم زیگزاگ زدنهای اخیر رفسنجانی، اما در مجموع وی جانب موسوی و خیزش مردمی را گرفت. هر بار که وی از زندانیان سیاسی صحبت کرد ویا نام صدا و سیمارا توام با انتقاد و اعتراض بر زبان آورد مورد تشویق مردم قرار می گرفت.درحالیکه سخنرانی رفسنجانی هنوز پایان نگرفته بود درخیابانهای قدس و ۱۶ آذرعده ای در اثر شدت گاز اشک آوربیهوش و نقش بر زمین گردیده بودند.در محوطه دانشگاه نیز عده ای مجبور شده بودند هرچه نظیر زیر انداز برای نمازبه همراه داشتند را بر روی آتش بگذارند تا شاید با ایجاد دود بتوانند شدت گاز اشک آور را کم کنند. در پایان سخنرانی رفسنجانی درگیریها به اوج رسید.

خبرنگاران صدا وسیما به بهانه تهیه خبر توانسته بودند محل دقیق و تردد عده ای که از افراد کارآمد جناح مخالف احمدی نژاد هستندرا شناسایی کنند و با بی سیم به لباس شخصی ها گزارش کرده بودند. عده ای از نیروهای بسیج و لباس شخصی با آگاهی قبلی از مسیر این قبیل افراد به ناگهان به سوی آنها از جمله ماشین کروبی حمله ورشدند. کروبی درحالیکه تلاش می کرد خودرا به داخل اتومبیل برساند اما چند ضربه به سرش خورد و عمامه اش از سر افتاد. اطرافیانش کتک خوردند و سرانجام وی توانست خودش رابه داخل اتومبیل بکشاند.در آن سوی خیابان انقلاب عده زیادی از لباس شخصی ها وبسیجی ها جمع دیگررا زیرضربات باتوم و مشت و لگد قرار داده بودند که معلوم شد از اطرافیان نوری وزیرکشور سابق بوده اند.

پس از اینکه نیروهای سرکوبگراز ضرب و شتم سوژه های از پیش شناسایی شده فارغ شدند، به گارد ضدشورش و موتورسواران پیوستند که توانسته بودند جمعیت را به چند مسیر مختلف بکشانند. بخشی از تظاهرکنندگان در مسیر شرق و خیابانهای طالقانی و شریعتی راه پیمایی می کردند ، عده ای به جانب غرب و میدان آزادی و ده هاهزار نفر نیز به سوی میدان ولیعصر و جمالزاده و سایر خیابانهای اطراف درحال زدو خورد و شعار دادن بر علیه سران رژیم بودند. در تمام خیابانهای محوربا درگیری، اتومبیل ها بوق می زدند و هرکس به نحوی مرگ بر دیکتاتور سر می داد. درمجموع جمعیتی قریب یک میلیون در تظاهرات شرکت کرده بودند و شعارها بیشتر ازقبل مرگ بر دیکتاتور و بخاطرکسب آزادی بود. درگیریها هنوز ادامه دارد و امشب بربالای بامها شعارها دوباره طنین انداز خواهد شد