موج جدید سرکوب و دستگیریهای فعالین سیاسی در تهران و شهرستانها

بدنبال تظاهرات گسترده روزعاشورا درچند شهربزرگ ایران، همچنین بخاطرمقاومتهای قهرمانانه مردمی در خیابانهای تهران و درگیریهای تن به تن با مزدوران سرکوبگر ، سردمداران رژیم سخت به هراس افتاده اند. جناح خامنه ای - احمدی نژاد برای جلوگیری از سقوط حکومت خودکامه مذهبی به تشدید سیاست سرکوب روی آورده، دستگیری و اعمال خشونت بیشتر علیه مخالفین رژیم را در دستورکار خود قرار داده است.

تظاهرات و راه پیمائیهای عظیم دو روز پیش به حدی رهبران جمهوری اسلامی ایران را آشفته ساخته است که آشکارا از طریق مطبوعات و صداوسیمای رژیم به دروغپراکنی دست می زنند واتهامات بی پایه و اساسی رابه مخالفین نسبت می دهند.

بلندگوهای تبلیغاتی رژیم ، رهبران احزاب و نمایندگان جناح خامنه ای و کلیه نهادهای وابسته به این جناح بی وقفه از «حرمت شکنی روز عاشورا» دادسخن سرداده اند. این تبلیغات از یکسو زمینه چینی برای دستگیریهای بیشتر مخالفین واز جانب دیگر بخاطر حفظ روحیه حقوق بگیران و مزدوران سرکوبگر رژیم می باشد.

درحالیکه دو روز پیش منابع رسمی رژیم بارها اعلام کردند«مأمورین انتظامی هیچگونه تیری شلیک نکرده اند»!! اما با گذشت ۲۴ ساعت از آن حادثه اکنون اعتراف نموده اند که حداقل پنج تن از مبارزین را به شهادت رسانده اند.درهمین رابطه منابع مختلف داخلی و خارجی تعداد کشته هارا بیش از ۱۵ نفر اعلام کرده اند و هنوز از تعداد دقیق کشته ها و دستگیر شدگان اطلاع دقیقی دردست نیست.

در همین رابطه خبرگزاری فارس که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می شود برای جو سازی وطفره رفتن از جنایتهای ارتکابی ، کشتار روز عاشورا را چنین تفسیر کرده است :

«عزاداران حسيني حرمت شكنان عاشورا را متواري كردند، جمعي از افراد فريب خورده و اراذل و اوباش حامي موسوي و خاتمي در پي فراخوان رسانه هاي اجنبي با به آتش كشيدن اموال عمومي، بانك و خودروهاي شخصي و خانه هاي مردم، ايراد خسارت به برخي وزارتخانه ها حرمت روز عاشوراي حسيني و مراسم عزا را شكسته و جشن عاشورا برگزار كردند

و در ادامه فحاشی به مخالفین نظام چنین ادامه داده است:

« رسانه هاي صهيونيستي، انگليسي و بيگانه از مدت ها قبل براي ايجاد بلوا و آشوب جريان در عاشوراي حسيني فراخوان داده بودند ولي باز هم عليرغم حضور مردم عزادار در دسته هاي سينه زني نتوانستند كاري از پيش ببرند و مردم پس از خواندن نماز ظهر عاشورا به پاكسازي آنها از سطح خيابان اقدام كرده انداین خبر گزاری منکر هرگونه تیر اندازی شده و می نویسد:

«يك منبع انتظامي اعلام كرد عليرغم دروغپردازي رسانههاي بيگانه، تا اين لحظه هيچگونه گزارشي مبني بر كشته شدن افرادي در اغتشاش امروز گزارش نشده است

مبارزات بی امان ومقاومتهای قهرمانانه مردم در ماههای گذشته ثابت کرده است شدت خشونت و افزایش اعمال سرکوبگرانه نمی تواند کوچکترین خللی در اراده آنها تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد سازد. سران رژیم اکنون در تدارکند تا با دستگیری عده دیگری از رهبران جنبش سبز و فعالین سایر جریانهای سیاسی مخالف رژیم، مردم را از تداوم مبارزه باز دارند. بدون شک این ترفند جناح خامنه ای کارآیی نخواهد داشت ، چراکه مبارزات آزادیخواهانه مردم به اراده این یا آن رهبر سیاسی وحزبی خلاصه نمی شود . دستگیری رهبران جنبش سبز تنها موجب عصیان بیشتر هواداران این جریان را فراهم خواهد ساخت. بدون شک طرفداران این جریان درغیاب رهبرانشان ترغیب خواهند شد تا راه اصولی تر که همانا فاصله گرفتن از روشهای مسالمت آمیز است را برگزینند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۸ دی ۱۳۸۸-۲۹ دسامبر۲۰۰۹


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de