مسابقه کسب قدرت ، سرانجام کاندیداهارا به سمت «راستگویی» سوق داده است !

بدون شک انتخابات ۲۲ خرداد ماه پیش رو از منظر مردم ایران و قضاوت جهانیان مسابقه ای است بین جناحهای درونی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران. مردم ایران در رقابتهای انتخاباتی کنونی هیچگونه نقشی ندارند و هدف از تبلیغات گسترده جناحها، گزینش دمکراتیک و مشارکت مردم نمی باشد، آنها فقط حذف جناحهای رقیب خودرا هدف قرار داده اند. این انتخابات مردمی نیست چراکه پیشاپیش مهر تبعیض جنسی برآن نقش بسته و هیچ زنی حتی از «خودیها» از صافی آیت الله های شورای نگهبان نگذشته است .

کشمکش روزهای اخیر بین جناحهای حاکمیت بر سر کسب قدرت سیاسی باعث شده است تا آنچه راکه سران رژیم درسالهای گذشته به «ضدانقلاب ، نوارسازان ، عوامل امپریالیست - صهیونیست » و غیره نسبت می دادند، اکنون خود بدان اعتراف کنند.

اتهامات احمدی نژاد به رقبا

احمدی نژاد اکنون میرحسین موسوی و جناح «اصلاح طلب» رژیم را آشکارا به دزدی و چپاول ، رشوه خواری و فساد متهم می کند. وی آرشیو عملکرد ضدمردمی ده ها ساله این جناح را باخود به تلویزیون می آورد تاثابت کند: پدیده ای بنام آقازاده ها چگونه رشد کرده و بر ثروت ملی دست انداخته اند، چگونه خانواده هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و امثالهم خزانه دولت را به حساب های شخصی خودانتقال داده اند و درحالیکه مردم را در فقروفلاکت گرفتار کرده به خود مدال «سردارسازندگی» داده اندو...

مردم اذعان دارند که گفته های احمدی نژاد کاملا درست است و این اظهارات تنها بخش ناچیزی از حقایق دهشتناکی است که درسالهای تحت حاکمیت میرحسین موسوی ، رفسنجانی ، کروبی و دیگران برمردم ایران وارد شده است. درمقابل ادعاهای احمدی نژاد که هیچکس منکر این حقایق نیست، رقبای وی نیزبرای دفاع از خود مجبورشدند گوشه های ناچیزی از غارتگریهاو رسوائیهای احمدی نژاد را برملا کنند.

اتهامات رقبای احمدی نژاد به وی

جناحهای مخالف احمدی نژاد به درستی ادعا می کنند، طی چهارسال دولت احمدی نژاد هیچ اقدام مثبتی به نفع مردم ایران انجام نداده و تمام آمارهای ارائه شده وی در مورد موفقیتهای اقتصادی قلابی است . دار و دسته احمدی نژاد میلیاردها دلار ثروت ایران را برباد داده و برای تأمین اهداف جاه طلبانه خود، بخش زیادی رابه حزب الله لبنان ، حماس و کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا بخشیده است. ادعای کسب موفقیتهای بین المللی فقط باهدف تحمیق مردم صورت گرفته و ترفندی بیش نیست. داستان مضحک«هاله نور» توهم پراکنی است و برای اغوای عوام صورت گرفته است . درحالیکه احمدی نژاد خود در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس مشارکت داشته، بیانیه مالکیت امارات بر جزایر سه گانه تصویب شده است. در دوره ایکه وی شهردار تهران بوده است، هزینه ۱۶۰ میلیاردتومانی انتخاباتش را از بودجه شهرداری برداشت کرده است. درحالیکه به آمریکائیان التماس کرده است که مذاکراتشان را قبل از انتخابات ایران عملی کنند، دم از قدرت پوشالی می زند و...

افشاگریهای جناحهای رقیب فقط بخش ناچیزی از حقیقت است

کلیه اظهارات فوق بر علیه احمدی نژاد هم درست است، امانه احمدی نژاد حاضر است تمام خیانتهاو جنایتهای رقبایش را افشا کند و نه مخالفین احمدی نژاد حاضرند تمام حقایق را درمورد وی برزبان آورند. رقبای احمدی نژاداز ترس افشای ماهیت و عملکرد خود حاضر نیستند سوابق حقیقی احمدی نژاد که همانامشارکت در تیم های اعزامی ترور به خارج از کشور بوده است را بر ملا کنند. آنها از نقش احمدی نژاد در کشتار مردم کردستان چیزی بر زبان نمی آورند، چراکه خود نیزپابپای وی در این فجایع شریک بوده اند .موسوی و کروبی ورضائی حاضرنیستند نقش اصلی احمدی نژاد در زندان اوین و مشارکتش را در کشتارانقلابیون افشاء کنند، چراکه خود از مبتکران و معماران اصلی این چوبه های دار بوده اند.

آری ، بخش بسیار ناچیزی از حقایقی را که اکنون رقبای انتخاباتی بر زبان می آورند، سالهاست که اپوزیسیون ایران فریاد کشیده است. براستی، چه عزیزانی که برسرهمین اظهارات از جانب جناحهای حاکم رژیم به طناب دار و میدان تیر سپرده نشده اند.

احمدی نژاد اگرمخالف فساد مالی بود چهارسال ریاست جمهوری برایش کافی بود تا بطور جدی با این پدیده بر خوردکند. کدام آقازاده ویا صاحب منصبی در ایران توسط احمدی نژاد به دادگاه کشیده شده است؟ احمدی نژاد این پرونده ها را فقط برای انتخابات و کنارزدن مخالفین انتخاباتی اش درست کرده است ، همانطور که طرح انکار هولوکاست را بخاطر اهداف بلندپروازانه رژیم در برابر کشورهای عربی بکار می گیرد. میرحسین موسوی و کروبی و رضائی نیز اگر راست می گفتند، فقط بر محوررسوائیهای احمدی نژاد در شهرداری و حکومت چهارساله اش دور نمی زدند. رفسنجانی ، فلاحیان، رضائی ، میرحسین موسوی ، ناطق نوری و سایر شرکاء خود درزمره افرادی هستند که احمدی نژادرا بخاطر خشونت و توحشی که در زندان اوین نشان می داد ارتقاء مقام دادند و وسایل ترقی اش را فراهم ساختند.

علی رغم تمام تمهیدات سران رژیم، اما مردم ایران روز انتخابات دست رد بر سینه جناحهای حاکمیت خواهند زد، هرچند به سیاق گذشته، سرنوشت نهایی انتخابات در دفتر رهبر و زیرنظر کسانی که تصمیم گیرنده مجلس خبرگان، شورای تشخیص مصلحت نظام وشورای نگهبان می باشند تعیین خواهد شد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۸ خرداد ۱۳۸۸- ۸ ژوئن ۲۰۰۹

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de