تظاهرات و راه پیمائی مردم بر علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران

تهران} امروز بعد از ظهر چندین میلیون نفر از مردم در تظاهرات عظیمی برعلیه کودتای خامنه ای - احمدی نژاد وتقلب آنها در انتخابات شرکت کردند. کثرت جمعیت به حدی بود که افرادیکه درمیدان امام حسین وارد تظاهرات شدند ، نتوانستند به میدان آزادی برسند. باوجودیکه وزارت کشور اجازه رسمی برای تظاهرات صادر نکرده بود، اما نیروهای انتظامی جرأت مداخله و یا حمله به تظاهر کنندگان را نداشتند. نیروهای لباس شخصی خودرا مخفی کرده بودند و از ترس جمعیت نظاره گربودند. جمعیت شرکت کننده شعارهای مختلفی را سر می دادند، از جمله مرگ بر دیکتاتور، خامنه ای حیاکن ، دیکتاتور کوتوله و...

از آنجاکه انگیزه تظاهر کنندگان مخالفت با کل نظام است و نه پشتیبانی از کاندیداها، تعداد کمی دارای علامت و یا پوشش سبز بودند. شعارها و ترکیب شرکت کنندگان کاملا نشان می دهد که تقلب در انتخابات فقط فرصت مناسبی را برای مردم بوجود آورده تا برعلیه رژیم بپا خیزند. اکنون چندین شب است که مردم حدود ساعت ۱۰بالای بامها می روند و فریاد الله اکیر سر می دهند. تکرار این شعار بخاطر حفظ همبستگی و استفاده از موقعیت بدست آمده می باشد. عموم فعالین سیاسی و مردم در شرایط فعلی حفظ وحدت وانسجام بر علیه جناح فائقه رژیم جمهوری اسلامی ایران را ضروری تلقی می کنند.

هنگامیکه جمعیت میلیونی به تظاهرات پایان داد، خبر رسید که لباس شخصی هاتعدادی از تظاهر کنندگان را شناسایی کرده و درحالیکه مردم در دسته های کوچکی به سوی خانه هایشان در حرکت بودند به آنها حمله ورشدند. درجریان درگیری بین مردم و لباس شخصی ها حداقل یکنفر به شهادت رسیده است. هنوز از تعداد دقیق بخون طپیدگان خبر دقیقی در دست نیست.

شیراز} شب گذشته (یکشنبه شب ۲۴خرداد) تظاهرات عظیمی درشیراز بعنوان اعتراض به تقلب رژیم در انتخابات بوقوع پیوست . جمعیت تظاهر کننده دراکثر خیابانهای شهر موج می زد و بسیج وسپاه درحال آماده باش کامل بودند. تظاهرکنندگان در خیابان ملاصدرا، خیابان نمازی ، باغ شاه ، خوابگاه دانشجویی و خیابان ابیوردی را زیر پا گذاشتند. تظاهرات ساعت ۷ شب شروع شد و تا نیمه شب ادامه داشت.

تظاهر کنندگان شعار می دادند، مرگ بر خامنه ای ، سرنگونی باد جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور و ... در خیابان ابیوردی درجریان درگیری بین مردم و پاسداران ، تظاهرکنندگان به بانک ملت حمله کردند و شیشه های بانک را بکلی شکستند. پس از زدو خورد و درگیری در این خیابان ، جمعیت به سوی شهرداری شتافت و باحمله به این مرکز تمام شیشه های شهرداری شکسته شد. درحالیکه نیروی انتظامی وحشیانه به تظاهر کنندگان حمله کرده بود، مردم نیز به مقابله جدی با آنها پرداختند. زدو خورد ها تا ساعاتی از نیمه شب ادامه داشت.

امشب ۲۵ خرداد نیز باردیگر درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و بسیج بوقوع پیوست که تا لحظه تنظیم این گزارش درگیریها هنوز ادامه دارد.

تبریز} از دیروز ۲۴ خرداد دانشجویان دانشگاه صنعتی تبریز (دانشگاه سهند) دست به تحصن زده اند.

امروز در تبریز تظاهراتی با شرکت بیش از ۵۰ هزارنفر برعلیه تقلب رژیم در انتخابات برگزار شد. زمان این گردهمایی از قبل تعیین نشده بود ولی تظاهرات از ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر شروع شد. از آنجاکه خیلی از مردم ازوقوع تظاهرات در بعد از ظهر اطلاع داشتند ، از حدود ۲ بعد از ظهر خیابانها و کوچه های اطراف چهارراه آبرسان مملو از جمعیت بود. هنگامیکه جمعیت به سوی آبرسان حرکت کردبلافاصله نیروهای سرکوبگر رژیم رسیدند.درجریان درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگرتعداد زیادی از افراد سالمند مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و عده ای دستگیر شدند، درگیری تا ساعت ۹ شب ادامه داشت.

درجریان درگیریها پاسداران به سوی مردم تیراندازی کردند و از گاز فلفل استفاده کردند. تعدادی از سرکوبگران شیعه عراقی بودند ونمی توانستند زبان فارسی یا ترکی راصحبت کنند.

همزمان با این تظاهرات ، اعتراضات و گردهمایی دیگری از میدان ساعت شروع شد، این تظاهرات نیز از ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز گردید. در مسیر راهپیمایان یک بانک بطور کامل آتش زده شد، شیشه های چهار شعبه دیگر بانک نیز بطور کامل شکسته شد، سه موتور سوار که هرکدام دو سرنشین باخود داشتند به سوی جمعیت هجوم آوردندکه باواکنش مردم مواجه شدند و چنان درس ادبی به آنها داده شد که به سختی توانستند از محل بگریزند.

امروز صبح نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه حمله کردند و چندین دانشجوورا دستگیر و به محل نامعلومی انتقال دادند. با پرس وجوهایی که به عمل آمد آنها در زندان تبریز نیستند.

طی روزهای گذشته مردم مجروحین را به بیمارستان دانشکده پزشکی تبریز برای مداوا انتقال می دادند. امروز پاسداران برای تحویل گرفتن مجروحین به بیمارستان مراجعه کردند که با مقاومت کارکنان بیمارستان مواجه شدند. پس از درگیری شدید بین کارکنان بیمارستان و نیروهای انتظامی سرانجام هیچ مجروحی به مزدوران رژیم تحویل داده نشد.بهمین خاطر از امروز مردم مجروحین را به بیمارستانها نمی برند و آنانرا در محل های خصوصی درمان می کنند.

درتبریز چند روزی است که در کنار پاسبانهای راهنمایی دونفر دیگر هم گذاشته اند. این افراد که بیشتر شبیه بسیجی هستند به زبان عربی صحبت می کنند. یکی ازجوانان برای اطمینان از هویت آنها یکی از آنان را تعقیب کرد. این عراقی - بسیجی وارد یک بستنی فروشی شد ولی نمی توانست بگوید چه چیز می خواهد، پس از کمی مکث و حرفهای نامفهوم ، سرانجام به مغازه دارشکل بستنی را نشان داد و با انگشت فهماند که یکعدد بستنی خریدار است.

کرج} از شهر کردج نیز گزارش رسیده است که امروز درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای انتظامی صورت گرفته است.سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۵ خرداد ۱۳۸۸- ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de